Menu
Your Cart

Πολιτική Απορρήτου

Με το παρόν κείμενο, η εταιρία «ADELCO Α.Ε.» , (στο εξής καλούμενη «η εταιρία μας»), ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.adelco.gr ιδιοκτησίας της, για την πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει.


1.Υποχρέωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας συλλέγει και διατηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών σας στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει και οικειοθελώς συμμετέχετε και είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για σωστή λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που παρέχει.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης και προστασίας των πληροφοριών των πελατών μας/χρηστών (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο,  η εταιρία μας δεσμεύεται  να προστατεύει, να τα επεξεργάζεται  και να τα χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι όσα απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο www.adelco.gr   ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.


2.  Συλλογή και σκοποί Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον δικτυακό τόπο της εταιρίας μας, εάν επιθυμεί αυτός μπορεί να  εγγραφεί στο mailing list  μας ή  να λάβει υπηρεσίες της. Προκειμένου να γίνει αυτό, και για την διευκόλυνση της επικοινωνίας μας, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί, ο ίδιος να γνωστοποιήσει  προσωπικά του στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ.).  Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρία μας για τον σκοπό την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, για την επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του ιστότοπου.

Σας δηλώνουμε ρητά ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους , εκτός αν τούτο διαταχθεί δυνάμει δικαστικής απόφασης ή διάταξης άλλης Αρχής ή εάν  εσείς οι ίδιοι (υποκείμενα των δεδομένων) δώσετε τέτοια εντολή προς εμάς και μας εξουσιοδοτήσετε προς τούτο.

Υπάρχει περίπτωση διαβίβασης των δεδομένων σας σε εταιρίας με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να ανατεθεί η επεξεργασία τους αλλά τούτο θα γίνει με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και συμβατικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων σας και αφού σας ενημερώσουμε προηγουμένως.

Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς των δεδομένων σας σε συνδεόμενες κα συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, σε   άλλες χώρες είτε της ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εκτός αυτής ή να αποθηκεύσουμε δεδομένα σας σε τέτοιες χώρες είτε στο μέσω υπηρεσιών του   i-cloud  που γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας μας με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και συμβατικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων σας και αφού σας ενημερώσουμε προηγουμένως. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας, με την παροχή των δεδομένων τους  συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.


3. Πρόσβαση  του υποκειμένου στα προσωπικά δεδομένα και Δικαιώματα αυτού

Οποτεδήποτε επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαίωμά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από την εταιρία μας. Ειδικότερα μπορείτε να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνση:

  • να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους.
  • να ζητήσετε την τροποποίηση ή  την διόρθωση αυτών
  • να ζητήσετε την διαγραφή τους
  • να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε
  • να προβάλετε αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για καθέναν από τους λόγους  που προβλέπονται στο άρθρο 6 (1ε , 1στ ) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και εάν συντρέχει τέτοιος νόμιμος λόγος, εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία.
  • γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Καθώς επίσης και να δηλώσετε  ανά πάσα στιγμή, ανάκληση της συναίνεσής σας που έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για καθένα από τα  ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να αποστείλετε  σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@adelco.gr  από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχετε δηλώσει.


4 . Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων σας, από παραβίαση, απώλεια, κλοπή, και γενικά κάθε καταστροφή.

Η εταιρία μας είναι σε ετοιμότητα ώστε εάν παρά τα μέτρα ασφαλείας συμβεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, να  σας ενημερώσει και να ενημερώσει και την αρμόδια εποπτική αρχή εντός του προβλεπόμενου χρόνου (72 ώρες).

Η εταιρία μας παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στους υπαλλήλους και συνεργάτες της  ως προς τα προσωπικά δεδομένα και όλοι συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή.

5. Ευθύνη Χρήστη για τη Χρήση του Προσωπικού του Λογαριασμού 

Οι χρήστες του οικείου δικτυακού τόπου παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνoι  για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από αυτούς κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπό μας. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας συμφωνούν ακόμη  να ειδοποιούν άμεσα τη εταιρία μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημία που πιθανόν μπορεί να  προκύψει από την παράλειψη ενημέρωσής μας όπως αναφέρεται ανωτέρω.

6. Συναίνεση στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εγγραφή στον ιστότοπό μας γίνεται οικειοθελώς από τον χρήστη. Ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία «ADELCO Α.Ε.»  ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η εταιρία μας  για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ασφαλές μέσο. Ετσι παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των δεδομένων σας, ενδέχεται να συμβεί οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια σε αυτά. Για τον λόγο τούτο, σας συστήνουμε να μην μας αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  πληροφορίες που θεωρείτε απόρρητες.

7. Τροποποίηση Πολιτικής

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική που λεπτομερώς περιγράφεται στο κεφάλαιο τούτο, ώστε αυτή να είναι πάντοτε εναρμονισμένη με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε κάθε άλλη νομική μας υποχρέωση.

Strictly Required Cookies

These cookies are required for the website to run and cannot be switched off. Such cookie are only set in response to actions made by you such as language, currency, login session, privacy preferences. You can set your browser to block these cookies but our site may not work then.

Analytics & Statics

These cookies are usually set by our marketing and advertising partners. They may be used by them to build a profile of your interest and later show you relevant ads. If you do not allow these cookies you will not experience targeted ads for your interests.

Marketing and Retargeting

These cookies allow us to measure visitors traffic and see traffic sources by collecting information in data sets. They also help us understand which products and actions are more popular than others.